Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

Bất ngờ với hệ thống giám sát, cảnh báo và điều khiển tự động chất lượng nước thủy sản

Tăng tỷ lệ nuôi tôm thành công là điểm quan trọng để con tôm Việt Nam phát triển bền vững và cạnh tranh được trên thị trường thế giới. Môi trường nước ô nhiễm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh. Để nuôi tôm thành công cần đảm bảo các chỉ tiêu chất […]