Monthly Archives: Tháng Tám 2020

Nuôi tôm khỏe mạnh nhờ hệ thống giám sát e-AQUA

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống e-AQUA giúp tiết kiệm 2,5 triệu tiền điện/ao/vụ và làm tăng năng suất từ 8 – 10%, tương ứng với khoảng 30 triệu đồng so với ao đối chứng Hệ thống giám sát, cảnh báo và điều khiển tự động chất lượng nước nuôi trồng thủy sản […]