Gọi ngay Hotline: 0983 221 831; Phòng KD: 08 38 429 329 | sales@cenintec.com
Mang Khoa Học Và Công Nghệ Vào Sản Xuất

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

-Hệ thống quan trắc chất lượng qua mobile phone

-Thiết bị CCC Scale Doctor