Gọi ngay Hotline: 0983 221 831; Phòng KD: 08 38 429 329 | sales@cenintec.com
Mang Khoa Học Và Công Nghệ Vào Sản Xuất

Máy kiểm tra chất lượng gạo m-Rice

 

Xác định đúng chất lượng gạo là vô cùng quan trọng. Xác định sai chất lượng gạo khiến doanh nghiệp có khả năng thua lỗ trong kinh doanh một lô hàng.

Chỉ có những người có thời  gian làm việc rất dài mới có thể xác định tương đối chính xác chất lượng gạo (độ trắng, độ bóng, độ gãy vỡ), và vẫn có khả năng sai lầm.

Như vậy, doanh nghiệp sẽ rất khó khăn trong việc tuyển dụng và sử dụng nhân sự; các doanh nghiệp tư nhân rất khó nhanh chóng chuyển giao quản lý cho thế hệ kế tiếp (con, cháu các doanh nhân).

Thiết bị xác định chất lượng gạo m-Rice giúp giải quyết bất cập này. Các thông số chất lượng gạo sẽ được xác định định lượng (thể hiện bằng chỉ số), giúp dễ dàng so sánh, đối chiếu và kiểm tra.

Đặc biệt, máy giúp xác định tỷ lệ gãy vỡ trong vòng vài phút.

Tải tài liệu giới thiệu  

Xem thêm:

Hệ thống thu thập dữ liệu dây chuyền xay xát kết nối Smartphone e-Rice 

Hệ thống quản lý nhà máy xay xát SCADA-Rice