Gọi ngay Hotline: 0983 221 831; Phòng KD: 08 38 429 329 | sales@cenintec.com
Mang Khoa Học Và Công Nghệ Vào Sản Xuất

Hệ thống giám sát tiến độ sản xuất và thời gian ngừng máy-OEE

Vừa qua, chúng tôi có thực hiện cho công ty Paiho Việt nam một hệ thống giám sát tiến độ sản xuất và thời gian ngừng máy, giúp theo dõi liên tục tiến độ sản xuất các đơn hàng và tình trạng hoạt động của các máy.  

 

Cùng trong ngành dệt dây đai, chắc quý vị biết công ty Paiho là đối tác của Nike, và có hệ thống tổ chức quản lý sản xuất khá tốt.

 

Chúng tôi nghĩ rằng, không chỉ các công ty nước ngoài có khả năng ứng dụng những hệ thống như vậy, mà các công ty trong nước cũng hoàn toàn có thể ứng dụng để cải thiện quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cắt giảm  chi phí. Sản phẩm được chế tạo và phát triển trong nước nên chi phí không cao.

 

Quý vị có thể tham khảo bản giới thiệu sơ bộ về sản phẩm của chúng tôi như file đính kèm theo link: https://drive.google.com/file/d/0Bx_ct_g24abJeDlpNm5JT3B1NVE/view?usp=sharing

 

Một cách ngắn gọn, với sản phẩm này, qúy vị có thể biết được toàn bộ tình hình chạy máy, tiến độ sản xuất các đơn hàng sau từng 10 phút một.

 

Nếu quý vị thấy quan tâm đến vấn đề quản lý và sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.