web analytics
Gọi ngay Hotline: 0983 221 831; Phòng KD: 028 38 429 329 | cenintec.vn@gmail.com
Mang Khoa Học Và Công Nghệ Vào Sản Xuất

Ban hành tạm thời danh sách các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được hưởng quy chế ưu đãi như VietGAP

 

 


Ngày 27/7/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2949/QĐ-BNN-TCTS về việc ban hành tạm thời danh sách các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được hưởng quy chế ưu đãi như VietGAP trong kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

 


Theo đó, các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được hưởng quy chế ưu đãi như VietGAP trong kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu bao gồm:

 


1. Tiêu chuẩn GlobalGAP (tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu do tổ chức mang tên FoodPLUS có trụ sở tại Đức xây dựng và ban hành);

 


2. Tiêu chuẩn ASC (do tổ chức có tên gọi là Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản được thành lập bởi Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững Hà Lan (IDH) xây dựng và ban hành);

 


3. Tiêu chuẩn BAP (thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất do Liên minh Nuôi trồng thủy sản toàn cầu GAA xây dựng và ban hành).

 


Các cơ sở đã chứng nhận GlobalGAP, ASC, BAP được hưởng quy chế ưu đãi theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ NN và PTNT.

 


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

(Bài viết của Ngọc Hà)

Lượng khách truy cập

034774
Users Today : 43
Users Yesterday : 49
This Month : 1045
Total Users : 20563
Total views : 37951
Who's Online : 1