Monthly Archives: Tháng Tám 2021

Tôm thẻ nuôi bằng vi tảo Astaxanthin

Với công nghệ nuôi tuần hoàn RAS có khả năng đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho tôm mà không phải xả nước thải ra môi trường, tôm ASTAShrimp do công ty CENINTEC nuôi tại trang trại nuôi tôm thực nghiệm Cần Giờ đạt được chất lượng thịt cao, đảm bảo các tiêu chuẩn […]

Thiết bị lọc cơ học FARMPRO

Thiết bị lọc cơ học FARMPRO là bộ lọc sử dụng nguyên lý lọc trống với lưới lọc kích thước µm. Nước thải được cấp vào tang trống, sau đó đi qua lưới lọc dưới tác dụng của trọng lực. Chất thải rắn có kích thước lớn hơn lỗ lưới lọc được tách ra khỏi […]

Phần mềm quản lý trang trại thủy sản FARMPRO

Theo dõi toàn bộ các dữ liệu liên quan đến hoạt động nuôi trồng Chính xác hóa chi phí, doanh thu và lợi nhuận Cung cấp thông tin để cải tiến quy trình nuôi Quản lý xuất, nhập, tồn kho Giúp truy xuất nguồn gốc các vật tư sử dụng cho từng vụ nuôi. Hỗ […]