Monthly Archives: Tháng Mười Một 2019

Ứng dụng thiết bị lọc cơ học CENFILT xử lý chất thải cho ao nuôi thủy sản

Đây là phương pháp loại bỏ chất thải rắn hiệu quả, trực tiếp thu gom chất thải rắn mà không cần sự can thiệp của người vận hành. Chất thải trong nuôi trồng thủy sản có thể là được hình thành chủ yếu do phân của tôm, cá, thức ăn thừa, xác tảo tàn, hóa […]