Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Ứng dụng giám sát tự động chất lượng nước nuôi tôm e-AQUA tại Bình Thuận

BT- Hiện nay, nhiều trang trại, cơ sở nuôi tôm theo dõi các chỉ tiêu chất lượng nước biến đổi nhanh (nồng độ ô xy, pH, nhiệt độ) bằng kit đo hay các máy đo cầm tay tần suất 1- 3 lần/ngày. Phương pháp thủ công này không thể đo trong đêm bởi đây là […]