Monthly Archives: Tháng Ba 2019

Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong nuôi tôm

KHPTO – Kết nối vạn vật (IoT) có thể hiểu một cách đơn giản là mọi thiết bị được kết nối với nhau thông qua Internet. Việc ứng dụng mạng lưới thiết bị kết nối Internet đang trở thành công nghệ có xu hướng ảnh hưởng ngày càng lớn đến đời sống con người, tác […]