Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

Hội thảo ứng dụng hệ thống giám sát chất lượng nước nuôi tôm tại Sóc Trăng

Ngày 29/5, tại tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ thuộc Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học “Tiềm năng và […]

Cenintec trình bày tại Diễn Đàn Công Nghệ Nông Nghiệp Và Thủy Sản Mekong 2018

Ngày 25/5/2018 tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ đã tổ chức sự kiện“Diễn đàn Công nghệ nông nghiệp và thủy sản Mekong 2018”. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) phối hợp với Hiệp hội thông tin công nghiệp châu Á, Trường Đại học Cửu Long, sở Khoa […]